Ostatní práce

V souvislosti k instalatérskými pracemi provádíme i práce přímo související s touto činností nebo i práce související jen vzdáleně


Voda - topení - plyn

Martin Kostelný
Při provádění přípojek zajistíme i zemní a výkopové práce, včetně úpravy terénu. V případě potřeby a okolností provedeme protlak v místech, kde nelze provést výkop.
Provedeme zednické práce při zapravení rýh ve zdech a prostupů.
V případě zájmu provedeme i vložkování komínů. I na tuto činnost vydáme předávací protokol včetně revizní zprávy. Revize provádíme i na komínech stávajících podle platných předpisů.

Veškeré ostatní práce provádíme v menším rozsahu i mimo instalatérskou činnost.